Податкова знижка у страхуванні життя

Що таке податкова знижка?

Відповідно до п. 14.1.170 Податкового кодексу України ПОДАТКОВА ЗНИЖКА – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Тобто, сума оподатковуваного доходу фізичної особи може бути зменшена на суму податкової знижки, що призведе до зниження суми податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до п.166.3.5 Податкового кодексу України, платник податку – фізична особа, що є Страхувальником за Договором страхування (власником Страхового Полісу), має право включити до податкової знижки витрати на оплату страхових платежів (внесків, премій) за Договорами довгострокового страхування життя, сплачених таким платником податку як за такого платника податку, так і за членів його сім’ї першого ступеня споріднення.

Хто і в якому розмірі має право на податкову знижку?

  • Резидент України, який має індивідуальний ідентифікаційний номер (пп.166.4.1 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України).
  • Особи, які отримують доходи у вигляді заробітної плати (тобто, якщо особа отримує дохід як приватний підприємець або іншим чином, але не у вигляді зарплатні, право на податкову знижку у такої особи не виникає).
  • Наявність договору довгострокового страхування життя, що відповідає визначенню згідно п. п. 14.1.52 Податкового Кодексу України.

Якщо за договором страхування застрахованим є сам Страхувальник, він може отримати повну суму можливої податкової знижки. Якщо Страхувальник бажає застрахувати членів сім’ї І ступеню споріднення – розмір податкової знижки не може перевищувати 50% від вищезазначеної суми на кожного з таких членів сім’ї.

Розмір податкової знижки

Розмір податкової знижки має відповідати двом умовам:
  • В розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв Договір страхування, сплачені страхові премії не мають перевищувати граничну суму для застосування податкової соціальної пільги, яка згідно пункту 169.4.1 ст.169 ПКУ розраховується як сума місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановлена на 1 січня звітного податкового року, помножена на 1,4 та округлена до найближчих 10 гривень.
Сума місячного прожиткового мінімуму у 2016 році складає 1378,00 грн. Тобто, розмір податкової знижки не може бути більшим за 1930 грн. у розрахунок на календарний місяць та, відповідно 23160,00 грн - за звітний календарний рік.
  • Разом з тим, загальний розмір нарахованої податкової знижки НЕ може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року у вигляді заробітної плати (пп.166.4.2 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України) (пп.166.4.2 п.166.4 ст. 166 Податкового Кодексу України).

Як отримати податкову знижку?

1) Заповнити декларацію ( бланк)
2) Зібрати перелік додаткових документів:

  • копія Полісу страхування (якщо сума щорічної премії була змінена – необхідні Додатки до Договору)
  • підтвердження витрат на страхування (копія банківських квитанцій про оплату)
  • довідка про доходи за рік, що передував року оформлення знижки, при цьому обов’язково вказати податок з доходів та єдиний соціальний внесок!
  • копія довідки з вказаним рахунком для перерахування коштів
3) Декларація має бути подана до відповідного податкового органу до 31 грудня року, наступного за звітним, тобто до 31 грудня 2017 р. за результатами 2016 року (згідно п.п.166.1.1. Податкового Кодексу України).

ВАЖЛИВО!

Податковий орган зобов’язаний прийняти податкову декларацію, подану платником податку. Згідно з п. 49 Податкового кодексу України відмова у прийнятті поданої декларації оформлюється податковим органом виключно у письмовому вигляді.

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.166.4.3 Податкового кодексу України).

Сума коштів зараховується на банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, визначену у декларації протягом 60 календарних днів від дати отримання такої декларації (п.179.8 Податкового кодексу України).

Оригінали підтверджувальних документів мають зберігатися у платника податку впродовж 3 років з дня подання декларації (п.44.3 та п.166.2.2 Податкового кодексу України).