Страхування життя = захист + накопичення

Головна ідея програм убезпечення (страхування) життя полягає у фінансовому захисті годувальника сім'ї з повним поверненням накопичень по завершенню дії програми страхування.Фінансовий захист

Накопичення

Протягом певного періоду страхування (10-30 років) з Вами чи з Вашими близькими можуть відбутися непередбачувані події:
травма
хвороба
інвалідність
повна або часткова втрата працездатності
втрата годувальника
 інші події, які спричиняють додаткові витрати, чим суттєво впливають на сімейний бюджет

Метою захисту є надати фінансову підтримку у випадку настання таких подій та забезпечити накопичення запланованої суми.
По завершенню дії договору страхування Вам повертається уся накопичена сума. Тобто відкладаючи частинку свого доходу на тривалий строк Ви зможете накопичити чималу суму на:
 навчання
 весілля
 велику покупку
 безбідну старість
 чорний день
 будь-що інше, що вимагає великого капіталу
Як це працює?

Перший крок В залежності від вибраної мети накопичення підбирається страхова програма, визначається сума та строк накопичення, заповнюється заява(декларація), сплачується перший внесок. Випускається та підписується договір страхування (поліс).
Важливо! Сплата лише першого страхового внеску гарантує фінансовий захист при втраті годувальника на всю кінцеву страхову суму!
Період накопичення Протягом всього періоду дії договору страхування клієнт сплачує чергові внески, страхова компанія забезпечує інвестиційний дохід на вкладений капітал клієнта та забезпечує захист від непередбачуваних ризиків.
Важливо! У разі смерті застрахованої особи сім'я отримує повну страхову суму, а не лише фактично сплачені страхові внески!
І на кінець По закінченню строку дії договору страхування вигодонабувач (визначається клієнтом у договорі страхування) отримує страхову виплату - гарантовану страхову суму (з врахуванням гарантованого інвестиційного доходу) + додатковий інвестиційний дохід (бонус), накопичений за період дії договору. Страхова виплата може здійснюватись за бажанням клієнта: одноразово, частинами або довічний ануїтет.
Консультаційний центр «Фінанси і захист» гарантує Вам інформаційну підтримку, допомогу та повний супровід на всіх етапах страхування абсолютно БЕЗКОШТОВНО.

Програми страхування життя

Накопичувальна програма - ТАС Life

Надійна можливість заощадити кошти до певної події та фінансова підтримка в разі виникнення непередбачуваних обставин. 

Програма "Віденський стандарт" - Княжа Life


Універсальна програма, яка дозволяє застрахувати дієздатну особу віком від 3 до 60 років. Мета програми - убезпечення життя, захист рідних та близьких, створення капіталу, пенсійне накопичення.

 

Програма "Престиж" - PZU


Програма дозволяє застрахуватися на певний період чи до досягнення певного віку на вибір. Застрахованою особою може бути лише сам страхувальник.